Wednesday, November 10, 2010

24. Verover de Wereld. Doodt de goyim.

This blog: tinyurl.com/4uvkbww 

Volgens het joodse geloof gaf  God aan de joden de opdracht om de wereld te veroveren. 

Hij ( God)  zal hen daarbij helpen.


Wat een volk gelooft aangaande de afloop van ons bestaan op aarde wordt beschreven in boeken die men aanduidt met de verzamelnaam: Eschatologie

De Christenen geloven dat Jezus terug zal komen op aarde en dat hij de mensen zal beoordelen. 

De Islamieten geloven eveneens in de terugkeer op aarde van òf Isa òf de Mahdi, twee volgelingen van de profeet Mohammed. Vanaf dan zal er wereldvrede zijn. 


De Joden geloven iets dat voor alle niet-joden ( goyim) erg veel gevolgen heeft.
Ze geloven o.a. dit: 

1. God brengt de joden terug in het land van Israel.  

2. God herstelt het Huis van David en de Tempel in Jerusalem. 

3. God zorgt voor een joodse leider (de Messias) die het hele joodse volk leidt EN DE HELE WERELD naar een tijd van rechtvaardigheid en geluk.

4. Alle volkeren zullen dan erkennen dat de God van Israel de enige ware God is.

(Een meer volledig overzicht : HIER

Het is dus essentieel dat Israel joods is. 
Velen definieren Israel als het land tussen de Nijl en de Eufraat. 
Daar is dus nog een flink gebied dat veroverd moet worden. 

Miljoenen moslims zullen moeten verdwijnen of verhuizen.  De strijd tegen de moslims is dus nog maar net begonnen ! 

Omdat de joodse God de enige ware God is (volgens hen)  en  omdat de joodse heerschappij over de wereld de enige mogelijkheid op een gelukkig leven voor àlle mensen op aarde, kunnen extremistische joden zichzelf voorhouden dat het toegestaan is om moslims en moslim-kinderen te doden, want moslim-kinderen kunnen uitgroeien tot mannen die zich tegen 'het Goede' verzetten.  ( boek) ( Video


Dan is er nog het begrip Tikkun Olam en het begrip mitzvot. Dat houdt in dat de joden zichzelf en de wereld kunnen verbeteren door het goede voorbeeld te geven. Of door in de politiek de juiste invloed uit te oefenen.... 

Zie hierFor some Jews, the phrase tikkun olam means that Jews are not only responsible for creating a model society among themselves but also are responsible for the welfare of the society at large.[26] This responsibility may be understood in religious, social or political terms and there are many different opinions about how religion, society, and politics interplay.

Tikkun Olam is een begrip dat volgens mij nauw verwant is met de doctrine Responsability to Protect. ( R2P).   Dat is het VN 'leerstuk' op basis waarvan Ghadaffi is vermoord en Libië nu in burgeroorlog is. 

Ghadaffi bracht vrede tussen de stammen, gratis onderwijs, bijna gratis wonen, gratis gezondheidszorg, steun aan Zwart Afrika.   
Maar hij was inderdaad geen groot voorstander van joodse wereld-heerschappij. 
Hij moest dus weg, want de joodse Messias ( die àlle volkern gelukkig zal maken) komt allen terug als de joden de wereld in hun macht hebben. 

Het is voor joodse gelovigen dus bijna een plicht om hun tegenstanders te liquideren, want die tegenstanders zorgen er voor dat de Messias (nog) niet op aarde terug keert, waardoor "het geluk van alle volkeren" voorlopig uit blijft. 


De joodse schrijver Adiel Schremer formuleert het zo:

Het geloof dat aan het einde der tijden  alle landen en volken zullen zijn  overmeesterd ( door Israel), kan leiden tot een gewelddadige persoonlijkheid of een neiging tot geweld. 
Want als men hoopt dat God’s verlossing snel zal komen, en geïnspireerd is door het idee dat het verdwijnen van alle vijanden van Israel daar een onderdeel van zijn, dan worden daardoor iemand’s neigingen tot geweld niet onderdrukt maar in zekere zin juist gestimuleerd.

( Voor de originele Engelse tekst: zie onder)====


Dan zijn er nog de Psalmen en andere joodse religieuze boeken en teksten die inspireren tot een -laten we zeggen-  terroristische houding ten opzichte van de Goyim:  


Psalm 2: 8-9 . . . I shall give thee the heathen for thine inheritance. . . . Thou shalt break them with a rod of iron; thou shalt dash them in pieces like a potter’s vessel”

Psalm 21:8-10 “[T]hy right hand shall find out those that hate thee.  Thou shalt make them as a fiery oven in the time of thine anger: the Lord shall swallow them up. . .”

Psalm 79: 6-7 “Pour out thy wrath upon the heathen. . . [f]or they have devoured Jacob [i.e., Israel], and laid waste his dwelling place”

Psalm 149: 7-8 ; Isaiah 45:14 “Thus saith the Lord, . . . in chains. . . they shall fall down unto [Israel]. . .”

Isaiah 60:12 “. . .[T]he nation and kingdom that will not serve [Israel] shall perish; yea, those nations shall be utterly wasted” 

Isaiah 61:5-6 “. . .[S]trangers shall stand and feed your flocks. . . : [Y]e shall eat the riches of the Gentiles. . .”

Jeremiah 30:10-11 and 46:28 “Fear thou not, O Jacob [i.e., Israel], my servant, saith the Lord: . . . for I will make a full end of all the nations whither I have driven thee: but I will not make a full end of thee. .

Numbers 25:6-13   wherein God commends Phineas for his initia-tive in running a javelin through both parties to a marriage of Jew and gentile.
Deuteronomy 25:17-19 (“[T]hou shalt blot out the remembrance of Amalek from under heaven; thou shalt not forget [to do] it”).   1.  Only Jews are human, (Gentiles) are animals. (Baba Mezia 114a-114b)
  2.  Even the best of the (Gentiles) should be killed. (Babylonian Talmud Abodah Zara 26b)
  3.  If a heathen (Gentile) hits a Jew, the Gentile must be killed. Hitting a Jew is hitting God. (Sanhedrin 58b)
  4.  Jews may use lies ('subterfuges') to circumvent a (Gentile). (Baba Kamma 113a)
  5.  All (Gentile) children are animals. (Yebamoth 98a)
  6.  (Gentiles) prefer sex with cows. (Abodah Zarah 22a-22b).                                                            ----------------------------------
In 'Holocaust en Holomodor" van Nicholas Lysson lezen we hoe kwalijk de invloed van zulke teksten is of kan zijn op de werkelijkheid  van alledag: 


See Adiel Schremer, of Bar Ilan University,“Eschatology, Violence and Suicide: An Early Rabbinic Theme and its Influence in the Middle Ages,” at research. yale.edu/ ycias/database/Files/MESV6-2.pdf:   At p. 4, Schremer says:

[T]he construction of the eschatological redemption in terms of the total eradication of the nations, or at least in association with such an expectation, has a potential of shaping a violent personality and might contribute to. . . a violent mind-setting. For if one is hoping for God’s redemption soon to come, and is inspired by the idea of a total vanquish-ing of Israel’s enemies as an essential part of that redemption, one’s violent inclinations are not entirely suppressed and in a sense they are being fostered.  (Emphasis added.)

Een moeilijk stukje tekst, dat ik als volgt denk te kunnen vertalen:

Het geloof dat aan het einde der tijden (*) alle ‘naties’ (landen en volken) zullen zijn weggevaagd c.q. overmeesterd, kan leiden tot een gewelddadige persoonlijkheid of een neiging tot geweld. Want als men hoopt dat God’s verlossing snel zal komen, en geïnspireerd is door het idee dat het verdwijnen van alle vijanden van Israel daar een onderdeel van zijn, dan worden daardoor iemand’s neigingen tot geweld niet onderdrukt maar in zekere zin juist gestimuleerd.

(*) eschatological redemption = de theologische of filosofische voorspelling over hoe ‘de verlossing’ uiteindelijk, aan het einde der tijden, zal plaatsvinden. 

                                    =======================The main tenets of Jewish eschatology are the following, in no particular order, elaborated in the Books of IsaiahJeremiah and Ezekiel [1]:

No comments:

Post a Comment